دانلود کتاب راهنمای کامل تجویز دارو The APRN and PA’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2022 5th Edition (کد: RRP19528)

3,000 تومان
تعداد: 

دانلود کتاب راهنمای کامل تجویز دارو The APRN and PA’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2022 5th Edition

 1. مشخصات کلی کتاب ارائه شده
  file type نوع فایل pdfPDF
  book sheet تعداد صفحات 776 صفحه
  barcode شابک

  ISBN: 0826185517

  ISBN-13: 978-0826185518

  authors نویسندگان Mari J. Wirfs
  sizefile حجم فایل 7 MB
  زبان کتاب انگلیسی
  سال ویرایش/انتشار ویرایش پنجم - 2022
  price قیمت کتاب در سایت اصلی و خارجی 60دلار
  xmas 13 مزایای و وجه تمایز این کتاب notice sale این کتاب %100 اورجینال بوده و با ضمانت فروخته می شود.
  note توضیحات فايل کتاب فوق، با کيفيت عالي و قابل اجرا و انتقال بر روي کامپيوتر، تبلت و موبايل مي باشد. امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير از ديگر ويژگي هاي اين محصول مي باشد.

توضیحات کتاب:

Includes 25 new diagnoses and digital updates as needed!

The only prescribing guide conveniently organized by clinical diagnoses for adult and pediatric patients, this concise resource is an unrivaled reference tool for advanced health care providers (AHCPs) and students in all clinical practice settings who need guidance on prescribing drugs for patients with acute, episodic, and chronic health problems. Newly updated for 2022 with the most recent drug information and clinical guidance, this APRN drug book contains 25 new diagnoses including 15 additional cancer diagnoses and the novel Coronavirus (COVID-19).

The APRN and PA’s Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2022 intersperses clinically useful information throughout, such as monitored laboratory values, patient teaching points, and safety information. Section I alphabetically presents pharmacotherapy regimens for more than 600 clinical diagnoses. Each diagnosis contains drug choices alphabetically by generic name, FDA pregnancy category, OTC availability, generic availability, adult and pediatric dosing regimens, brand/trade names, available dose forms, and additive information. Section II uses a convenient table format to convey pediatric and adult immunization schedules, contraceptives, pediatric dosing tables for liquid anti infectives, and much more. An alphabetical cross reference index of drugs by generic and brand/trade names, with FDA pregnancy category and controlled drug schedule, facilitates quick identification of drugs by alternate names and relative safety during pregnancy.

Key Features:

 • Uniquely organized by clinical diagnosis!
 • Addresses drug treatment options for over 600 specific diagnoses
 • Guides the AHCP through drug classes, categories, and brand/trade names for primary care health issues
 • Contains over 30 Appendices with quick access to drugs by category (e.g., antineoplastics, anticonvulsants), child and adult immunization schedules, contraceptives by form, glucocorticosteroids by potency, and much more!
 • Index provides cross referencing of drugs by generic and brand/trade names
 • Includes eBook and regular updates with purchase of print guide
 • Publisher: Springer Publishing Company

Contents: فهرست فصول

Cover
Title Page
Copyright
Contents
Reviewers
Preface
Acknowledgments
Quick Check Prescribing Reminders
Section I: Drug Therapy by Clinical Diagnosis
Acetaminophen Overdose
Acne Rosacea
Acne Vulgaris
Acromegaly
Actinic Keratosis (AK)
Adrenocortical Insufficiency
Alcohol Dependence, Detoxification/Alcohol Withdrawal Syndrome
Allergic Reaction: General
Allergies: Multi-Food
Alpha-1 Antitrypsin (AAT) Deficiency
Alzheimer’s Disease
Amebiasis
Amebic Liver Abscess
Amenorrhea: Secondary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS, Lou Gehrig’s Disease)
Anaphylaxis
Anemia: Beta Thalassemia-Associated
Anemia of Chronic Kidney Disease (CKD)/Anemia of Chronic Renal Failure (CRF)
Anemia: Folic Acid Deficiency
Anemia: Iron Deficiency (ADA)
Anemia: Pernicious/Megaloblastic
Anesthesia: Procedural Sedation
Angina Pectoris: Stable
Anorexia/Cachexia
Anthrax (Bacillus Anthracis)
Anxiety Disorder: Generalized (GAD), Anxiety Disorder: Social (SAD)
Aphasia, Expressive: Stroke-Induced
Aphthous Stomatitis (Mouth Ulcer, Canker Sore)
Aspergillosis, Blastomycosis, Histoplasmosis
Asthma
Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS)
Asthma: Severe, Eosinophilia; Hypereosinophilia Syndromes (HES)
Atrophic Vaginitis
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Bacterial Endocarditis: Prophylaxis
Bacterial Vaginosis (BV, Gardnerella vaginalis)
Baldness: Male Pattern
Bell’s Palsy
Benign Essential Tremor
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
Bile Acid Deficiency
Binge Eating Disorder
Bipolar Disorder
Bite: Cat
Bite: Dog
Bite: Human
Blepharitis
Blepharoptosis, Acquired (Droopy Eyelid)
Bowel Resection with Primary Anastomosis
Bronchiolitis
Bronchitis: Acute & Acute Exacerbation of Chronic Bronchitis (AECB)
Bronchitis: Chronic/Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Bulimia Nervosa
Burn: Minor
Bursitis
Cancer: Basal Cell Carcinoma (BCC)
Cancer: Bladder, Urethral
Cancer: Breast
Cancer: Cervical
Cancer: Colorectal
Cancer: Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC)
Cancer: Endometrial Carcinoma
Cancer: Epithelioid Sarcoma
Cancer: Esophageal
Cancer: Fallopian Tube
Cancer: Gastric/Gastroesophageal
Cancer: Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)
Cancer: Glioblastoma Multiforme
Cancer: Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC)
Cancer: Hepatocellular Carcinoma
Cancer: Leukemia
Cancer: Lung
Cancer: Lymphoma
Cancer: Melanoma
Cancer: Mesothelioma
Cancer: Multiple Myeloma
Cancer: Ovarian
Cancer: Pancreatic
Cancer: Peritoneal
Cancer: Prostate
Cancer: Renal Cell Carcinoma (RCC)
Cancer: Squamous Cell Carcinoma (SCC)
Cancer: Thyroid Carcinoma
Cancer: Urothelial Carcinoma
Candidiasis: Abdomen, Bladder, Esophagus, Kidney
Candidiasis: Oral (Thrush)
Candidiasis: Skin
Candidiasis: Vulvovaginal (Moniliasis)
Cannabinoid Hyperemesis Syndrome (CHS)
Carcinoid Syndrome Diarrhea (CSD)
Cardiomyopathy of Transthyretin-Mediated Amyloidosis
Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
Cat Scratch Fever (Bartonella Infection)
Cellulite
Cellulitis, Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infection (ABSSSI)
Cerumen Impaction
Chagas Disease (American Trypanosomiasis)
Chancroid
Chemotherapy-Induced Nausea/Vomiting (CINV)
Chickenpox (Varicella)
Chikungunya Virus/Chikungunya-Related Arthritis
Chlamydia Trachomatis
Cholangitis, Primary Biliary (PBC)
Cholelithiasis
Cholera (Vibrio Cholerae)
Clostridioides Difficile/Pseudomembranous Colitis
Colic: Infantile
Colonoscopy Prep/Colon Cleanse
Common Cold (Viral Upper Respiratory Infection, URI)
Conjunctivitis/Blepharoconjunctivitis: Bacterial
Conjunctivitis: Chlamydial
Conjunctivitis: Fungal
Conjunctivitis: Gonococcal
Conjunctivitis/Keratitis/Keratoconjunctivitis: Allergic (Vernal)
Conjunctivitis: Viral
Constipation: Chronic Idiopathic (CIC)
Constipation: Occasional, Intermittent
Corneal Edema
Corneal Ulceration
Costochondritis (Chest Wall Syndrome)
COVID-19 (Coronavirus)
Cramps: Abdominal, Intestinal
Crohn’s Disease
Cryptosporidiosis (Cryptosporidium Parvum)
Cushing’s Syndrome
Cyclosporiasis (Cyclospora Cavetanensis)
Cystic Fibrosis (CF)
Cystinuria
Deep Vein Thrombosis (DVT) Prophylaxis
Dehydration
Delirium: End-of-Life
Dementia
Dengue Fever (Dengue Virus)
Dental Abscess
Denture Irritation
Depression/Major Depressive Disorder (MDD)
Depression: PostPartum
Depression: Treatment-Resistant (TRD)
Dermatitis: Atopic (Eczema)
Dermatitis: Contact
Dermatitis: Genus Rhus (Poison Oak, Poison Ivy, Poison Sumac)
Dermatitis: Seborrheic
Diabetic Macular Edema, Retinopathy, Macular Degeneration
Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN)
Diaper Rash
Diarrhea: Acute
Diarrhea: Carcinoid Syndrome (CSD)
Diarrhea: Chronic
Diarrhea: Traveler’s
Digitalis Toxicity
Diphtheria (Corynebacterium Diphtheriae)
Diverticulitis
Diverticulosis
Dry Eye Syndrome (Keratoconjunctivitis Sicca)
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)
Dust Mite Allergy
Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB)
Dyshidrosis (Dyshidrotic Eczema, Pomphylox)
Dyslipidemia (Hypercholesterolemia, Hyperlipidemia, Mixed Dyslipidemia)
Dysmenorrhea: Primary
Dyspareunia (Post-Menopausal Painful Intercourse)
Ebola Zaire Disease (Zaire Ebolavirus)
Edema
Emphysema
Encopresis
Endometriosis
Enuresis: Primary, Nocturnal
Eosinophilic Granulomatosis With Polyangitis (Formerly Churg-Strauss Syndrome)
Epicondylitis
Epididymitis
Erectile Dysfunction (ED)
Erysipelas
Erythropoietic Protoporphyria (EPP)
Esophagitis, Erosive
Exocrine Pancreas Insufficiency (EPI)/Pancreatic Enzyme Deficiency
Extrapyramidal Side Effects (EPS)
Eye Pain
Facial Hair: Excessive/Unwanted
Fecal Odor
Fever (Pyrexia)
Fibrocystic Breast Disease
Fibromyalgia
Fifth Disease (Erythema Infectiosum)
Flatulence
Fluoridation, Water, <0.6 ppm
Folliculitis Barbae
Foreign Body: Esophagus
Foreign Body: Eye
Gastritis/Dyspepsia
Gastritis-Related Nausea/Vomiting
Gastroesophageal Reflux (GER), Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), Idiopathic Gastric Acid Hypersecretion (IGAH)
Gaucher Disease, Type 1
Giant Cell Arteritis (GCA)/Temporal Arteritis
Giardiasis (Giardia Lamblia)
Gingivitis/Periodontitis
Glaucoma: Open Angle/Ocular Hypertension
Gonorrhea (Neisseria Gonorrhoeae)
Gout (Hyperuricemia)
Gouty Arthritis
Graft Versus Host Disease (GVHD): Acute
Granulomatosis, Wegener’s Granulomatosis
Granuloma Inguinale (Donovanosis)
Growth Failure
Growth Hormone Deficiency, Adult
Hand, Foot, and Mouth Disease (Coxsackievirus)
Hansen’s Disease (Lepromatous Leprosy, Mycobacterium Leprae)
Headache: Migraine, Cluster, Vascular
Headache: Tension (Muscle Contraction)
Heart Failure (HF)
Helicobacter Pylori (H. Pylori) Infection
Hemolytic Uremic Syndrome: Atypical (aHUS)
Hemophagocytic Lymphohistiocytosos (HLH)
Hemophilia A (Christmas Disease, Congenital Factor VIII Deficiency), Hemophilia B (Christmas Disease, Factor IX Deficiency), Von Willebrand Disease (VWF Deficiency)
Hemorrhoids
Hepatic Porphyria, Acute (AHP)
Hepatitis A (HAV)
Hepatitis B (HBV)
Hepatitis C (HCV)
Hereditary Angioedema (HAE)/C1 Esterase Inhibitor Deficiency
Herpangina
Herpes Genitalis (HSV Type II)
Herpes Labialis/Herpes Facialis (HSV Type I, Cold Sore, Fever Blister)
Herpes Zoster (HZ, Shingles)
Herpes Zoster Ophthalmicus (HZO, Herpetic Dendritis)
Hiccups: Intractable
Hidradenitis Suppurativa
Hookworm (Uncinariasis, Cutaneous Larvae Migrans)
Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection, HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), HIV Occupational Post-Exposure Prophylaxis (oPEP), HIV Non-Occupational Post-Exposure Prophylaxis (nPEP)
Human Papillomavirus (HPV, Venereal Wart)
Huntington Disease-Associated Chorea
Hypercalcemia
Hyperemesis Gravidarum/Nausea and Vomiting of Pregnancy
Hyperhidrosis (Perspiration, Excessive)
Hyperhomocysteinemia
Hyperkalemia
Hyperparathyroidism (HPT)
Hyperphosphatemia
Hyperpigmentation
Hyperprolactinemia
Hypertension: Primary, Essential
Hyperthyroidism
Hypertriglyceridemia
Hypocalcemia
Hypoglycemia: Acute
Hypokalemia
Hypomagnesemia
Hypoparathyroidism
Hypophosphatasia (Osteomalacia, Rickets)
Hypophosphatemia, X-Linked (XLH)
Hypotension: Neurogenic, Orthostatic
Hypothyroidism
Hypotrichosis (Thin/Sparse Eyelashes)
Idiopathic (Immune) Thrombocytopenia Purpura (ITP)
Immunodeficiency: Primary Humoral (PHI)
Impetigo Contagiosa (Indian Fire)
Incontinence: Fecal
Incontinence: Urinary Overactive Bladder, Stress Incontinence, Urge Incontinence
Influenza, Seasonal (FLU)
Insect Bite/Sting
Insomnia
Interstitial Cystitis
Intertrigo
Intra-Abdominal Infection: Complicated (cIAI)
Iritis: Acute
Iron Overload
Irritable Bowel Syndrome With Constipation (IBS-C)
Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea (IBS-D)
Japanese Encephalitis Virus (JEV)
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (PJIA), Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (SJIA)
Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA)
Keratitis/Keratoconjunctivitis Sicca/Dry Eye Syndrome
Keratitis/Keratoconjunctivitis: Herpes Simplex
Keratitis: Neurotrophic
Keratitis/Keratoconjunctivitis: Vernal
Labyrinthitis
Lactose Intolerance
Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS)
Larva Migrans: Cutaneous, Visceral
Lead Poisoning
Leg Cramps: Nocturnal, Recumbency
Leishmaniasis: Cutaneous, Mucosal, Visceral
Lennox-Gastaut Syndrome (LGS)/Dravet Syndrome
Lentigines: Benign, Senile
Listeriosis (Listeria Monocytogenes)
Liver Flukes: Fascioliasis (Fasciola Gigantica, Fasciola Hepatica)
Low Back Strain (LBS)
Low Libido, Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD)
Lupus Nephritis
Lyme Disease (Erythema Chronicum Migrans)
Lymphadenitis
Lymphogranuloma Venereum
Malaria (Plasmodium Falciparum, Plasmodium Vivax)
Mastitis (Breast Abscess)
Melasma/Chloasma
MéniEre’s Disease
Meningitis (Neisseria Meningitidis)
Menometrorrhagia: Irregular Heavy Menstrual Bleeding, Menorrhagia: Heavy Cyclical Menstrual Bleeding
Menopause
Mesothelioma
Methamphetamine-Induced Psychosis
Mitral Valve Prolapse (MVP)
Mononucleosis (Mono)
Motion Sickness
Multiple Sclerosis (MS)
Mumps (Infectious Parotitis, Paramyxovirus)
Muscle Strain
Myasthenia Gravis (MG)
Myelodysplastic Syndromes (MDS)
Myelofibrosis
Narcolepsy, Cataplexy
Nausea/Vomiting: Chemotherapy-Induced (CINV)
Nausea/Vomiting: Post-Anesthesia
Nerve Agent Poisoning
Neurogenic Detruser Overactivity (NDO)
Neurofibromatosis Type 1
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD)
Neutropenia: Chemotherapy-Associated, Neutropenia: Febrile, Neutropenia: Myelosuppression-Associated
Non-24 Sleep-Wake Disorder
Obesity
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
Onychomycosis (Fungal Nail)
Ophthalmia Neonatorum: Chlamydial
Ophthalmia Neonatorum: Gonococcal
Opioid Dependence, Opioid Use Disorder (OUD), Opioid Withdrawal Syndrome
Opioid-Induced Constipation (OIC)
Opioid-Induced Nausea/Vomiting (OINV)
Opioid Overdose
Organ Transplant Rejection Prophylaxis (OTRP)
Osgood-Schlatter Disease
Osteoarthritis, Ankylosing Spondylitis
Osteoporosis
Otitis Externa
Otitis Media: Acute
Otitis Media: Serous (SOM), Otitis Media With Effusion
Ovarian Cancer
Paget’s Disease: Bone
Pain
Pancreatic Enzyme Insufficiency
Panic Disorder
Parkinson’s Disease (PD)
Paronychia (Periungual Abscess)
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)
Peanut (Arachis Hypogaea) Allergy
Pediculosis Humanus Capitis (Head Lice), Pediculosis Phthirus (Pubic Lice)
Pelvic Inflammatory Disease (PID)
Pemphigus Vulgaris (PV), Pemphigus Foliaceus (PF)
Peptic Ulcer Disease (PUD)
Peripheral Neuritis, Diabetic Neuropathic Pain, Peripheral Neuropathic Pain
Peripheral Vascular Disease (PVD, Arterial Insufficiency, Intermittent Claudication)
Perleche (Angular Stomatitis)
Pertussis (Whooping Cough)
Pharyngitis: Gonococcal
Pharyngitis: Streptococcal (Strep Throat)
Phenylketonuria (PKU)
Pheochromocytoma (Adrenal Gland Tumor)
Pheochromocytoma: Unresectable, Locally Advanced, or Metastatic
Pinworm (Enterobius vermicularis)
Pityriasis Alba
Pityriasis Rosea
Plague (Yersinia Pestis)
Pneumonia: Bacterial, Hospital-Acquired (HABP)
Pneumonia: Bacterial, Ventilator-Associated (VABP)
Pneumonia: Chlamydial
Pneumonia: Community Acquired (CAP) and Community Acquired Bacterial Pneumonia (CABP)
Pneumonia: Legionella
Pneumonia: Mycoplasma
Pneumonia: Pneumococcal
Pneumonia (Pneumocystis Jiroveci)
Poliomyelitis
Polyangiitis
Polycystic Kidney Disease, Autosomal Dominant (ADPKD)
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS, Stein-Leventhal Disease)
Polycythemia Vera
Polymyalgia Rheumatica
Polyneuropathy, Chronic Inflammatory Demyelinating (CIDP)
Polyps: Nasal
Polyuria: Nocturnal
Post-Herpetic Neuralgia (PHN)
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Precocious Puberty, Central (CPP)
Pregnancy
Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)
Proctitis: Acute (Proctocolitis, Enteritis)
Prostatitis: Acute
Prostatitis: Chronic
Pruritus
Pseudobulbar Affect (PBA) Disorder
Pseudogout
Pseudomembranous Colitis
Psittacosis
Psoriasis, Plaque Psoriasis
Psoriatic Arthritis
Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) (WHO Group I)
Pulmonary Fibrosis, Idiopathic (IPF)
Pyelonephritis: Acute
Pyelonephritis: Acute, Complicated (ACP)
Rabies (Lyssavirus)
Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Restless Legs Syndrome (RLS)
Retinitis: Cytomegalovirus (CMV)
Rheumatoid Arthritis (RA)
Rhinitis/Sinusitis: Allergic
Rhinitis Medicamentosa
Rhinitis: Vasomotor
River Blindness (Onchocerciasis)
Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF, Rickettsia Rickettsii)
Roseola Infantum (Exanthem Subitum)
Rotavirus Gastroenteritis
Roundworm (Ascariasis)
Rubella (German Measles)
Rubeola (Red Measles)
Salmonellosis
Scabies (Sarcoptes Scabiei)
Scarlet Fever (Scarlatina)
Schistosomiasis
Schizophrenia, Schizophrenia With Co-Morbid Personality Disorder
Seizure, Cluster
Seizure Disorder
Sexual Assault (STD/STI/VD Exposure)
Shigellosis (Genus Shigella)
Shock: Septic, Distributive
Sickle Cell Disease (SCD)
Sinusitis, Rhinosinusitis: Acute Bacterial (ABRS)
Sj?Gren-Larsson-Syndrome (SLS)
Skin: Callused
Skin Infection: Bacterial (Carbuncle, Folliculitis, Furuncle)
Sleep Apnea: Obstructive (Hypopnea Syndrome)
Sleepiness: Excessive, Shift Work Sleep Disorder (SWSD)
Smallpox (Variola Major), Monkeypox
Spinal Muscular Atrophy (SMA)
Sprain
Status Asthmaticus
Status Epilepticus
Stye (Hordeolum)
Sunburn
Syphilis (Treponema Pallidum)
Systemic Lupus Erythematosis (SLE)
Takayasu Arteritis (TA)
Tapeworm (Cestode)
Tardive Dyskinesia (TD)
Temporomandibular Joint (TMJ) Disorder
Tenosynovial Giant Cell Tumor (TGCT)
Testosterone Deficiency, Hypotestosteronemia, Hypogonadism
Tetanus (Clostridium Tetani)
Threadworm (Strongyloides Stercoralis)
Thrombocytopenia Purpura, Idiopathic (Immune) (ITP)
Thrombocytopenia Purpura, Thrombotic, Acquired Autoimmune (aTTP)
Thyroid Cancer
Thyroid Eye Disease
Tinea Capitis
Tinea Corporis
Tinea Cruris (Jock Itch)
Tinea Pedis (Athlete’s Foot)
Tinea Versicolor
Tobacco Dependence, Tobacco Cessation, Nicotine Withdrawal Syndrome
Tonsillitis: Acute
Toxoplasmosis
Trichinosis (Trichinella Spiralis)
Trichomoniasis (Trichomonas Vaginalis)
Trichotillomania
Trigeminal Neuralgia (Tic Douloureux)
Tuberculosis (TB): Pulmonary (Mycobacterium Tuberculosis)
Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)
Typhoid Fever (Salmonella Typhi)
Ulcer: Diabetic, Neuropathic (Lower Extremity); Venous Insufficiency (Lower Extremity)
Ulcer: Pressure, Decubitus
Ulcerative Colitis (UC)
Urethritis: Nongonococcal (NGU)
Urinary Retention: Unobstructive
Urinary Tract Infection, Complicated (cUTI)
Urinary Tract Infection (UTI, Cystitis: Acute)
Urolithiasis (Renal Calculi, Kidney Stones)
Urticaria: Mild-To-Acute Hives and Chronic Spontaneous/Idiopathic Urticaria (CSU/CIU)
Uterine Leiomyomata (Fibroids)
Uveitis: Posterior, Chronic, Non-Infectious
Vaginal Irritation: External
Varicose Veins
Vertigo
Vitiligo
Wart: Common (Verruca Vulgaris)
Wart: Plantar (Verruca Plantaris)
Wart: Venereal, Human Papillomavirus (HPV), Condyloma Acuminata
West Nile Virus (WNV)
Whipworm (Trichuriasis)
Wilson’s Disease
Wound: Infected, Nonsurgical, Minor
Wrinkles: Facial
Xerosis
Yellow Fever
Zika Virus
Zollinger-Ellison Syndrome
Section II: Appendices
Appendix A. U.S. FDA Pregnancy Categories
Appendix B. U.S. Schedule of Controlled Substances
Appendix C. Blood Pressure Guidelines
Appendix D. Target Lipid Recommendations (ATP-IV)
Appendix E. Effects of Selected Drugs on Insulin Activity
Appendix F. Glycosylated Hemoglobin (HBA1C) and Average Blood Glucose Equivalent
Appendix G. Routine Immunization Recommendations
Appendix H. Contraceptives
Appendix H.6. Injectable Contraceptives
Appendix I. Anesthetic Agents for Local Infiltration and Dermal/Mucosal Membrane Application
Appendix J. NSAIDs
Appendix K. Topical Corticosteroids by Potency
Appendix L. Oral Corticosteroids
Appendix M. Parenteral Corticosteroids
Appendix N. Inhalational Corticosteroids
Appendix O. Antiarrhythmia Drugs
Appendix P. Antineoplasia Drugs
Appendix Q. Antipsychosis Drugs
Appendix R. Anticonvulsant Drugs
Appendix S. Anti-HIV Drugs
Appendix T. Anticoagulants
Appendix U. Low Molecular Weight Heparins
Appendix V. Factor XA Inhibitors
Appendix W. Direct Thrombin Inhibitors
Appendix X. Platelet Aggregation Inhibitors
Appendix Y. Protease-Activated Receptor-1 (PAR-1) Inhibitors
Appendix Z. Prescription Prenatal Vitamins
Appendix AA. Drugs for the Management of Allergy, Cough, and Cold Symptoms
Appendix BB. Systemic Anti-Infectives
Appendix CC. Antibiotic Dosing by Weight for Liquid Forms
Resources
Index

ملاحظات: 

از طریق شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید

کانال تلگرام ما