دانلود کتاب اطلس آناتومی اندام های داخلی Internal Organs 3rd Edition (کد: RRP19650)

6,000 تومان
تعداد: 

دانلود کتاب اطلس آناتومی اندام های داخلی Internal Organs (THIEME Atlas of Anatomy) 3rd Edition

 1. مشخصات کلی کتاب ارائه شده
  file type نوع فایل pdfPDF
  book sheet تعداد صفحات 492 صفحه
  barcode شابک

  ISBN: 1626237204

  ISBN-13: 978-1626237209

  authors نویسندگان Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher, Wayne Cass
  sizefile حجم فایل 63 MB
  زبان کتاب انگلیسی
  سال ویرایش/انتشار ویرایش سوم - 2020
  price قیمت کتاب در سایت اصلی و خارجی 63دلار
  xmas 13 مزایای و وجه تمایز این کتاب notice sale این کتاب %100 اورجینال بوده و با ضمانت فروخته می شود.
  note توضیحات فايل کتاب فوق، با کيفيت عالي و قابل اجرا و انتقال بر روي کامپيوتر، تبلت و موبايل مي باشد. امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير از ديگر ويژگي هاي اين محصول مي باشد.

توضیحات کتاب:

Remarkable atlas provides exceptionally detailed, clinically relevant anatomic knowledge!

Praise for the prior edition: “The THIEME Atlas of Anatomy – Internal Organs provides pertinent and well-executed anatomical illustrations, enriched with figures from diagnostic imaging. We strongly suggest this atlas not only to students in medicine, but also to residents and practitioners, including those involved in diagnostic imaging.”European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

Thieme Atlas of Anatomy: Internal Organs, Third Edition by renowned educators Michael Schuenke, Erik Schulte, and Udo Schumacher, along with consulting editor Wayne Cass, expands on prior editions with increased detail on anatomic relationships of inner organs, and the innervation and lymphatic systems of these organs. Organized by region, the book features 10 sections starting with an overview on body cavities. Subsequent sections cover the cardiovascular, blood, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, genital, endocrine, and autonomic nervous organ systems. Regional units covering the thorax and abdomen and pelvis begin with succinct overviews, followed by more in-depth chapters detailing the structure and neurovasculature of the region and its organs.

Key Features

 • 1,375 images including extraordinarily realistic illustrations by Markus Voll and Karl Wesker, diagrams, tables, and descriptive text provide an unparalleled wealth of information about internal organs
 • 21 fact sheets provide quick, handy references summarizing salient points for each organ
 • Online images with “labels-on and labels-off” capability are ideal for review and self-testing

This visually stunning atlas is an essential companion for laboratory dissection and the classroom. It will benefit medical students, internal medicine residents, and practicing physicians.

The THIEME Atlas of Anatomy series also includes two additional volumes, General Anatomy and Musculoskeletal System and Head, Neck, and Neuroanatomy.

All volumes of the THIEME Atlas of Anatomy series are available in softcover English/International Nomenclature and in hardcover with Latin nomenclature.

Contents: فهرست فصول

A Structure and Development of Organ Systems
1 Body Cavities
1.1 Definitions, Overview, and Evolution of Body Cavities
1.2 Organogenesis and the Development of Body Cavities
1.3 Compartmentalization of the Intraembryonic Coelom
1.4 Organization and Architecture of Body Cavities
2 Cardiovascular System
2.1 Overview and Basic Wall Structure
2.2 Terminal Vessels and Overview of the Major Blood Vessels
2.3 Cardiogenic Area, Development of the Heart Tube
2.4 Development of the Inner Chambers of the Heart and Fate of the Sinus Venosus
2.5 Cardiac Septation (Formation of Atrial, Interventricular, and Aorticopulmonary Septa)
2.6 Pre- and Postnatal Circulation and Common Congenital Heart Defects
3 Blood
3.1 Blood: Components
3.2 Cells
3.3 Bone Marrow
4 Lymphatic System
4.1 Overview of the Lymphatic System
4.2 Lymphatic Drainage Pathways
5 Respiratory System
5.1 Overview of the Respiratory System
5.2 Development of the Larynx, Trachea, and Lungs
5.3 Lung Development and Maturation
6 Digestive System
6.1 Overview of the Digestive System
6.2 Development and Differentiation of the Gastrointestinal Tract
6.3 Mesenteries and Primordia of the Digestive Organs in the Caudal Foregut Region; Stomach Rotation
6.4 Stomach Rotation and Organ Location in the Caudal Foregut Region; Formation of the Omental Bursa
6.5 Rotation of the Intestinal Loop and Development of Midgut and Hindgut Derivatives
6.6 Summary of the Development of the Midgut and Hindgut; Developmental Anomalies
7 Urinary System
7.1 Overview of the Urinary System
7.2 Development of the Kidneys, Renal Pelvis, and Ureters
7.3 Development of Nephrons, and the Urinary Bladder and Ureters; Developmental Anomalies
8 Genital System
8.1 Overview of the Genital System
8.2 Development of the Gonads
8.3 Development of the Genital Ducts
8.4 Comparison of Gender Differences and Relationship to the Urinary System
8.5 Comparison of Embryonic and Mature Structures
9 Endocrine System
9.1 Overview of the Endocrine System
9.2 Metabolism and Feedback Loop Regulation in the Endocrine System
10 Autonomic Nervous System
10.1 The Sympathetic and Parasympathetic Nervous Systems
10.2 Afferent Pathways of the Autonomic Nervous System and the Enteric Nervous System
10.3 Paraganglia
B Thorax
1 Overview and Diaphragm
1.1 Divisions of the Thoracic Cavity and Mediastinum
1.2 Diaphragm: Location and Projection onto the Trunk
1.3 Diaphragm: Structure and Main Openings
1.4 Diaphragm: Innervation, Blood, and Lymphatic Vessels
2 Overview of Neurovascular Structures
2.1 Arteries: Thoracic Aorta
2.2 Veins: Vena Cava and Azygos System
2.3 Lymphatic Vessels
2.4 Thoracic Lymph Nodes
2.5 Thoracic Innervation
3 Organs of the Cardiovascular System and their Neurovasculature
...


3.20 Innervation of the Heart
4 Organs of the Respiratory System and their Neurovasculature
4.1 Lungs: Location in the Thorax
4.2 Pleural Cavities
4.3 Boundaries of the Lungs and Parietal Pleura
4.4 Trachea
4.5 Lungs: Shape and Structure
4.6 Lungs: Segmentation
4.7 Functional Structure of the Bronchial Tree
4.8 Pulmonary Arteries and Veins
4.9 Bronchial Arteries and Veins
4.10 Functional Structure of the Vascular Tree
4.11 Innervation and Lymphatic Drainage of the Trachea, Bronchial Tree, and Lungs
4.12 Respiratory Mechanics
4.13 Radiological Anatomy of the Lungs and Vascular System
4.14 Computed Tomography of the Lungs
5 Esophagus and Thymus and their Neurovasculature
5.1 Esophagus: Location and Divisions
5.2 Esophagus: Inlet and Outlet, Opening and Closure
5.3 Esophagus: Wall Structure and Weaknesses
5.4 Arteries and Veins of the Esophagus
5.5 Lymphatic Drainage of the Esophagus
5.6 Innervation of the Esophagus
5.7 Thymus
6 Topographical Anatomy
6.1 Surface Anatomy, Topographical Regions, and Palpable Bony Landmarks
6.2 Anatomical Landmarks of the Thoracic Skeleton (Projection of Organs)
6.3 Structure of the Anterior Thoracic Wall and its Neurovascular Structures
6.4 Thoracic Organs in situ: Anterior, Lateral, and Inferior Views
6.5 Thoracic Organs in situ: Posterior Views
6.6 Heart: Pericardial Cavity
6.7 Overview of the Mediastinum
6.8 Posterior Mediastinum
6.9 Superior Mediastinum
6.10 Aortic Arch and Superior Thoracic Aperture
6.11 Clinical Aspects: Coarctation of the Aorta
6.12 Clinical Aspects: Aortic Aneurysm
C Abdomen and Pelvis
1 Structure of the Abdominal and Pelvic Cavities: Overview
1.1 Architecture, Wall Structure, and Functional Aspects
1.2 Divisions of the Abdominal and Pelvic Cavities
1.3 Classification of Internal Organs Based on their Relationship to the Abdominal and Pelvic Cavities
2 Overview of Neurovascular Structures
2.1 Branches of the Abdominal Aorta: Overview and Paired Branches
2.2 Branches of the Abdominal Aorta: Unpaired and Indirect Paired Branches
2.3 Inferior Vena Caval System
2.4 Portal Venous System (Hepatic Portal Vein)
2.5 Venous Anastomoses in the Abdomen and Pelvis
2.6 Lymphatic Trunks and Lymph Nodes
2.7 Overview of the Lymphatic Drainage of Abdominal and Pelvic Organs
2.8 Autonomic Ganglia and Plexuses
2.9 Organization of the Sympathetic and Parasympathetic Nervous Systems
3 Organs of the Digestive System and their Neurovasculature
3.1 Stomach: Location, Shape, Divisions, and Interior View
3.2 Stomach: Wall Structure and Histology
3.3 Small Intestine: Duodenum
3.4 Small Intestine: Jejunum and Ileum
3.5 Large Intestine: Colon Segments
3.6 Large Intestine: Wall Structure, Cecum, and Vermiform Appendix
3.7 Large Intestine: Location, Shape, and Interior View of Rectum
3.8 Continence Organ: Structure and Components
3.9 Continence Organ: Function
3.10 Disorders of the Anal Canal: Hemorrhoidal Disease, Anal Abscesses, and Anal Fistulas
3.11 Rectal Carcinoma
3.12 Liver: Position and Relationship to Adjacent Organs
3.13 Liver: Peritoneal Relationships and Shape
3.14 Liver: Segmentation and Histology
3.15 Gallbladder and Bile Ducts: Location and Relationships to Adjacent Organs
3.16 Extrahepatic Bile Ducts and Pancreatic Ducts
3.17 Pancreas
3.18 Spleen
3.19 Branches of the Celiac Trunk: Arteries Supplying the Stomach, Liver, and Gallbladder
3.20 Branches of the Celiac Trunk: Arteries Supplying the Pancreas, Duodenum, and Spleen
3.21 Branches of the Superior Mesenteric Artery: Arteries Supplying the Pancreas, Small Intestine, and Large Intestine
3.22 Branches of the Inferior Mesenteric Artery: Arteries Supplying the Large Intestine
3.23 Branches of the Inferior Mesenteric Artery: Supply to the Rectum
3.24 Portal Vein: Venous Drainage of the Stomach, Duodenum, Pancreas, and Spleen
3.25 Superior and Inferior Mesenteric Veins: Venous Drainage of the Small and Large Intestine
3.26 Branches of the Inferior Mesenteric Vein: Venous Drainage of the Rectum
3.27 Lymphatic Drainage of the Stomach, Spleen, Pancreas, Duodenum, and Liver
3.28 Lymphatic Drainage of the Small and Large Intestine
3.29 Autonomic Innervation of the Liver, Gallbladder, Stomach, Duodenum, Pancreas, and Spleen
3.30 Autonomic Innervation of the Intestine: Distribution of the Superior Mesenteric Plexus
3.31 Autonomic Innervation of the Intestine: Distribution of the Inferior Mesenteric Plexus and Inferior Hypogastric Plexus
4 Organs of the Urinary System and their Neurovasculature
4.1 Overview of the Urinary Organs; the Kidneys in situ
4.2 Kidneys: Location, Shape, and Structure
4.3 Kidneys: Architecture and Microstructure
4.4 Renal Pelvis and Urinary Transport
4.5 Suprarenal Glands
4.6 Ureters in situ
4.7 Urinary Bladder in situ
4.8 Urinary Bladder, Bladder Neck, and Urethra: Wall Structure and Function
4.9 Functional Anatomy of Urinary Continence
4.10 Urethra
4.11 Arteries and Veins of the Kidneys and Suprarenal Glands: Overview
4.12 Arteries and Veins of the Kidneys and Suprarenal Glands: Variants
4.13 Lymphatic Drainage of the Kidneys, Suprarenal Glands, Ureter, and Urinary Bladder
4.14 Autonomic Innervation of the Urinary Organs and Suprarenal Glands
5 Organs of the Genital System and their Neurovasculature

...


6 Topographical Anatomy
6.1 Surface Anatomy, Topographic Regions, and Palpable Bony Landmarks
6.2 Location of the Abdominal and Pelvic Organs and their Projection onto the Trunk Wall
6.3 Topography of the Opened Peritoneal Cavity (Supracolic Part and Infracolic Part)
6.4 Drainage Spaces and Recesses within the Peritoneal Cavity
6.5 Overview of the Mesenteries
6.6 Topography of the Omental Bursa
6.7 Topography of the Upper Abdominal Organs: Liver, Gallbladder, Duodenum, and Pancreas
6.8 Topography of the Upper Abdominal Organs: Stomach and Spleen
6.9 Cross-Sectional Anatomy of the Upper Abdominal Organs
6.10 Topography of the Small and Large Intestine
6.11 Radiography of the Small and Large Intestine
6.12 Topography of the Rectum
6.13 Retroperitoneum: Overview and Divisions
6.14 Retroperitoneum: Peritoneal Relationships
6.15 Retroperitoneum: Organs of the Retroperitoneum
6.16 Retroperitoneum: Location of the Kidneys
6.17 Peritoneal Relationships in the Anterior Abdominal Wall
6.18 Peritoneal Relationships in the Lesser Pelvis
6.19 Topography of Pelvic Connective Tissue, Levels of the Pelvic Cavity, and the Pelvic Floor
6.20 Suspensory Apparatus of the Uterus
6.21 Female Pelvis in situ
6.22 Male Pelvis in situ
6.23 Cross-Sectional Anatomy of the Female Pelvis
6.24 Cross-Sectional Anatomy of the Male Pelvis
D Neurovascular Supply to the Organs
1.1 Thymus
1.2 Esophagus
1.3 Heart
1.4 Pericardium
1.5 Lung and Trachea
1.6 Diaphragm
1.7 Liver, Gallbladder, and Spleen
1.8 Stomach
1.9 Duodenum and Pancreas
1.10 Jejunum and Ileum
1.11 Cecum, Vermiform Appendix, Ascending and Transverse Colon
1.12 Descending Colon and Sigmoid Colon
1.13 Rectum
1.14 Kidney, Ureter, and Suprarenal Gland
1.15 Urinary Bladder, Prostate, and Seminal Vesicle
1.16 Testis, Epididymis, and Ductus Deferens
1.17 Uterus, Uterine Tube, and Vagina
1.18 Uterine Tube and Ovary
E Organ Fact Sheets
1.1 Thymus
1.2 Pericardium
1.3 Heart
1.4 Trachea, Bronchi, and Lungs
1.5 Esophagus
1.6 Stomach
1.7 Small Intestine: Duodenum
1.8 Small Intestine: Jejunum and Ileum
1.9 Large Intestine: Cecum with Vermiform Appendix and Colon
1.10 Large Intestine: Rectum
1.11 Liver
1.12 Gallbladder and Bile Ducts
1.13 Pancreas
1.14 Spleen
1.15 Suprarenal Glands
1.16 Kidneys
1.17 Ureter
1.18 Urinary Bladder
1.19 Urethra
1.20 Vagina
1.21 Uterus and Uterine Tubes
1.22 Prostate and Seminal Vesicle
1.23 Epididymis and Ductus Deferens
1.24 Testis
1.25 Ovary
References
Index
Additional MedOne Information

ملاحظات: 

از طریق شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید

کانال تلگرام ما