دانلود کتاب اصول پزشکی داخلی هریسون - دوجلدی Harrison's Principles of Internal Medicine 21st Edition (کد: RRP19544)

6,000 تومان
تعداد: 

دانلود کتاب اصول پزشکی داخلی هریسون - دوجلدی Harrison's Principles of Internal Medicine 21st Edition

 1. مشخصات کلی کتاب ارائه شده
  file type نوع فایل pdfPDF
  book sheet تعداد صفحات 4132 صفحه
  barcode شابک

  ISBN: 1264268505

  ISBN-13: 978-1264268504

  authors نویسندگان Joseph Loscalzo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Larry Jameson
  sizefile حجم فایل 235 MB
  زبان کتاب انگلیسی
  سال ویرایش/انتشار ویرایش بیست و یکم - 2022
  price قیمت کتاب در سایت اصلی و خارجی 200دلار
  xmas 13 مزایای و وجه تمایز این کتاب notice sale این کتاب %100 اورجینال بوده و با ضمانت فروخته می شود.
  note توضیحات فايل کتاب فوق، با کيفيت عالي و قابل اجرا و انتقال بر روي کامپيوتر، تبلت و موبايل مي باشد. امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير از ديگر ويژگي هاي اين محصول مي باشد.

توضیحات کتاب:

The Voice of Clinical Reason

A Doody’s Core Title for 2022! 
Harrison’s Principles of Internal Medicine is the world’s most trusted clinical medicine text―and a superb resource for learning the art and science of clinical reasoning. Recognized by healthcare professionals worldwide as the leading authority on applied pathophysiology and clinical medicine, Harrison’s Principles of Internal Medicine provides the informational foundation you need for the best patient care possible. This new edition is fully updated with timely new chapters and essential updates across the spectrum of internal medicine.

Written and edited by the world’s top experts in their respective fields, this landmark guide provides comprehensive, accurate, and essential coverage of the pathogenesis, diagnosis, and treatment of disease.

Harrison’s is world-renowned as the most authoritative source for: 

• Clear, concise schemas that facilitate the generation of differential diagnoses to reason efficiently through complex real world clinical cases
• The physiologic and etiologic basis of signs and symptoms, which are covered through a wealth of unsurpassed expert guidance and linked to the disease-specific chapters that follow
• Updated clinical trial results and recommended guidelines
• Excellent and extensive visual support, including radiographs, clinical photos, schematics, and high-quality drawings
• Coverage of both therapeutic approaches and specific treatment regimens
• Practical clinical decision trees and algorithms
• Organ/system-specific sections, with clinically relevant pathophysiology and practical clinical advice on the approach to the patient, strategies towards building a differential diagnosis, outstanding clinical algorithms and diagnostic schema, a wealth of clinical images and diagrams, current clinical guidelines, and general and specific approaches to therapy

Harrison’s remains the most trusted resource in a world influenced by endless sources of medical information. The most timely and comprehensive updates from the world’s top experts are featured in the 21st edition: 

• Current coverage of the diagnosis and treatment of diseases, from COVID to dementia to sepsis to multiple sclerosis to lung cancer
• Updated content that reflects new approved therapeutics and new practice-changing guidelines and evidence summaries
• More than 1000 clinical, pathological, and radiographic photographs, diagnostic and therapeutic decision trees, and clear schematics and diagrams describing pathophysiologic processes
• Numerous atlases featuring curated collections of important visual aspects of diagnosis and management
• Updated and time-saving curation and synthesis of established and new medical literature and studies
• Clinically relevant coverage of disease mechanics and pathophysiology, and related therapeutic mechanisms

Contents: فهرست فصول

PART 1 The Profession of Medicine
1 The Practice of Medicine
2 Promoting Good Health
3 Vaccine Opposition and Hesitancy
4 Decision-Making in Clinical Medicine
5 Precision Medicine and Clinical Care
6 Screening and Prevention of Disease
7 Global Diversity of Health System Financing and Delivery
8 The Safety and Quality of Health Care
9 Diagnosis: Reducing Errors and Improving Quality
10 Racial and Ethnic Disparities in Health Care
11 Ethical Issues in Clinical Medicine
12 Palliative and End-of-Life Care
PART 2 Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases
SECTION 1 Pain
13 Pain: Pathophysiology and Management
14 Chest Discomfort
15 Abdominal Pain
16 Headache
17 Back and Neck Pain
SECTION 2 Alterations in Body Temperature
18 Fever
19 Fever and Rash
20 Fever of Unknown Origin
SECTION 3 Nervous System Dysfunction
21 Syncope
22 Dizziness and Vertigo
23 Fatigue
24 Neurologic Causes of Weakness and Paralysis
25 Numbness, Tingling, and Sensory Loss
26 Gait Disorders, Imbalance, and Falls
27 Confusion and Delirium
28 Coma
29 Dementia
30 Aphasia, Memory Loss, and Other Cognitive Disorders
31 Sleep Disorders
SECTION 4 Disorders of Eyes, Ears, Nose, and Throat
32 Disorders of the Eye
33 Disorders of Smell and Taste
34 Disorders of Hearing
35 Upper Respiratory Symptoms, Including Earache, Sinus Symptoms, and Sore Throat
36 Oral Manifestations of Disease
SECTION 5 Alterations in Circulatory and Respiratory Functions
37 Dyspnea
38 Cough
39 Hemoptysis
40 Hypoxia and Cyanosis
41 Edema
42 Approach to the Patient with a Heart Murmur
43 Palpitations
SECTION 6 Alterations in Gastrointestinal Function
44 Dysphagia
45 Nausea, Vomiting, and Indigestion
46 Diarrhea and Constipation
47 Unintentional Weight Loss
48 Gastrointestinal Bleeding
49 Jaundice
50 Abdominal Swelling and Ascites
SECTION 7 Alterations in Renal and Urinary Tract Function
51 Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome
52 Azotemia and Urinary Abnormalities
53 Fluid and Electrolyte Disturbances
54 Hypercalcemia and Hypocalcemia
55 Acidosis and Alkalosis
SECTION 8 Alterations in the Skin
56 Approach to the Patient with a Skin Disorder
57 Eczema, Psoriasis, Cutaneous Infections, Acne, and Other Common Skin Disorders
58 Skin Manifestations of Internal Disease
59 Immunologically Mediated Skin Diseases
60 Cutaneous Drug Reactions
61 Photosensitivity and Other Reactions to Sunlight
SECTION 9 Hematologic Alterations
62 Interpreting Peripheral Blood Smears
63 Anemia and Polycythemia
64 Disorders of Granulocytes and Monocytes
65 Bleeding and Thrombosis
66 Enlargement of Lymph Nodes and Spleen
PART 3 Pharmacology
67 Principles of Clinical Pharmacology
68 Pharmacogenomics
PART 4 Oncology and Hematology
SECTION 1 Neoplastic Disorders
69 Approach to the Patient with Cancer
70 Prevention and Early Detection of Cancer
71 Cancer Genetics
72 Cancer Cell Biology
73 Principles of Cancer Treatment
74 Infections in Patients with Cancer
75 Oncologic Emergencies
76 Cancer of the Skin
77 Head and Neck Cancer
78 Neoplasms of the Lung
79 Breast Cancer
80 Upper Gastrointestinal Tract Cancers
81 Lower Gastrointestinal Cancers
82 Tumors of the Liver and Biliary Tree
83 Pancreatic Cancer
84 Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors
85 Renal Cell Carcinoma
86 Cancer of the Bladder and Urinary Tract
87 Benign and Malignant Diseases of the Prostate
88 Testicular Cancer
89 Gynecologic Malignancies
90 Primary and Metastatic Tumors of the Nervous System
91 Soft Tissue and Bone Sarcomas and Bone Metastases
92 Carcinoma of Unknown Primary
93 Paraneoplastic Syndromes: Endocrinologic/Hematologic
94 Paraneoplastic Neurologic Syndromes and Autoimmune Encephalitis
95 Cancer Survivorship and the Long-Term Impact of Cancer and Its Treatment
SECTION 2 Hematopoietic Disorders
96 Hematopoietic Stem Cells
97 Iron Deficiency and Other Hypoproliferative Anemias
98 Disorders of Hemoglobin
99 Megaloblastic Anemias
100 Hemolytic Anemias
101 Anemia Due to Acute Blood Loss
102 Bone Marrow Failure Syndromes Including Aplastic Anemia and Myelodysplasia
103 Polycythemia Vera and Other Myeloproliferative Neoplasms
104 Acute Myeloid Leukemia
105 Chronic Myeloid Leukemia
106 Acute Lymphoid Leukemia
107 Chronic Lymphocytic Leukemia
108 Non-Hodgkin’s Lymphoma
109 Hodgkin’s Lymphoma
110 Less Common Lymphoid and Myeloid Malignancies
111 Plasma Cell Disorders
112 Amyloidosis
113 Transfusion Therapy and Biology
114 Hematopoietic Cell Transplantation
SECTION 3 Disorders of Hemostasis
115 Disorders of Platelets and Vessel Wall
116 Coagulation Disorders
117 Arterial and Venous Thrombosis
118 Antiplatelet, Anticoagulant, and Fibrinolytic Drugs
PART 5 Infectious Diseases
SECTION 1 Basic Considerations in Infectious Diseases
119 Approach to the Patient with an Infectious Disease
120 Molecular Mechanisms of Microbial Pathogenesis
121 Microbial Genomics and Infectious Disease
122 Approach to the Acutely Ill Infected Febrile Patient
123 Immunization Principles and Vaccine Use
124 Health Recommendations for International Travel
125 Climate Change and Infectious Disease
SECTION 2 Clinical Syndromes: Community-Acquired Infections
126 Pneumonia
127 Lung Abscess
128 Infective Endocarditis
129 Infections of the Skin, Muscles, and Soft Tissues
130 Infectious Arthritis
131 Osteomyelitis
132 Intraabdominal Infections and Abscesses
133 Acute Infectious Diarrheal Diseases and Bacterial Food Poisoning
134 Clostridioides difficile Infection, Including Pseudomembranous Colitis
135 Urinary Tract Infections, Pyelonephritis, and Prostatitis
136 Sexually Transmitted Infections: Overview and Clinical Approach
137 Encephalitis
138 Acute Meningitis
139 Chronic and Recurrent Meningitis
140 Brain Abscess and Empyema
141 Infectious Complications of Bites
SECTION 3 Clinical Syndromes: Health Care–Associated Infections
142 Infections Acquired in Health Care Facilities
143 Infections in Transplant Recipients
SECTION 4 Therapy for Bacterial Diseases
144 Treatment and Prophylaxis of Bacterial Infections
145 Bacterial Resistance to Antimicrobial Agents
SECTION 5 Diseases Caused by Gram-Positive Bacteria
146 Pneumococcal Infections
147 Staphylococcal Infections
148 Streptococcal Infections
149 Enterococcal Infections
150 Diphtheria and Other Corynebacterial Infections
151 Listeria monocytogenes Infections
152 Tetanus
153 Botulism
154 Gas Gangrene and Other Clostridial Infections
SECTION 6 Diseases Caused by Gram-Negative Bacteria
155 Meningococcal Infections
156 Gonococcal Infections
157 Haemophilus and Moraxella Infections
158 Infections Due to the HACEK Group and Miscellaneous Gram-Negative Bacteria
159 Legionella Infections
160 Pertussis and Other Bordetella Infections
161 Diseases Caused by Gram-Negative Enteric Bacilli
162 Acinetobacter Infections
163 Helicobacter pylori Infections
164 Infections Due to Pseudomonas, Burkholderia, and Stenotrophomonas Species
165 Salmonellosis
166 Shigellosis
167 Infections Due to Campylobacter and Related Organisms
168 Cholera and Other Vibrioses
169 Brucellosis
170 Tularemia
171 Plague and Other Yersinia Infections
172 Bartonella Infections, Including Cat-Scratch Disease
173 Donovanosis
SECTION 7 Miscellaneous Bacterial Infections
174 Nocardiosis
175 Actinomycosis
176 Whipple’s Disease
177 Infections Due to Mixed Anaerobic Organisms
SECTION 8 Mycobacterial Diseases
178 Tuberculosis
179 Leprosy
180 Nontuberculous Mycobacterial Infections
181 Antimycobacterial Agents
SECTION 9 Spirochetal Diseases
182 Syphilis
183 Endemic Treponematoses
184 Leptospirosis
185 Relapsing Fever and Borrelia miyamotoi Disease
186 Lyme Borreliosis
SECTION 10 Diseases Caused by Rickettsiae, Mycoplasmas, and Chlamydiae
187 Rickettsial Diseases
188 Infections Due to Mycoplasmas
189 Chlamydial Infections
SECTION 11 Viral Diseases: General Considerations
190 Principles of Medical Virology
191 Antiviral Chemotherapy, Excluding Antiretroviral Drugs
SECTION 12 Infections Due to DNA Viruses
192 Herpes Simplex Virus Infections
193 Varicella-Zoster Virus Infections
194 Epstein-Barr Virus Infections, Including Infectious Mononucleosis
195 Cytomegalovirus and Human Herpesvirus Types 6, 7, and 8
196 Molluscum Contagiosum, Monkeypox, and Other Poxvirus Infections
197 Parvovirus Infections
198 Human Papillomavirus Infections
SECTION 13 Infections Due to DNA and RNA Respiratory Viruses
199 Common Viral Respiratory Infections, Including COVID-19
200 Influenza
SECTION 14 Infections Due to Human Immunodeficiency Virus and Other Human Retroviruses
201 The Human Retroviruses
202 Human Immunodeficiency Virus Disease: AIDS and Related Disorders
SECTION 15 Infections Due to RNA Viruses
203 Viral Gastroenteritis
204 Enterovirus, Parechovirus, and Reovirus Infections
205 Measles (Rubeola)
206 Rubella (German Measles)
207 Mumps
208 Rabies and Other Rhabdovirus Infections
209 Arthropod-Borne and Rodent-Borne Virus Infections
210 Ebolavirus and Marburgvirus Infections
SECTION 16 Fungal Infections
211 Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Fungal Infections
212 Histoplasmosis
213 Coccidioidomycosis
214 Blastomycosis
215 Cryptococcosis
216 Candidiasis
217 Aspergillosis
218 Mucormycosis
219 Less Common Systemic Mycoses and Superficial Mycoses
220 Pneumocystis Infections
SECTION 17 Protozoal and Helminthic Infections: General Considerations
221 Introduction to Parasitic Infections
222 Agents Used to Treat Parasitic Infections
SECTION 18 Protozoal Infections
223 Amebiasis and Infection with Free-Living Amebae
224 Malaria
225 Babesiosis
226 Leishmaniasis
227 Chagas Disease and African Trypanosomiasis
228 Toxoplasma Infections
229 Protozoal Intestinal Infections and Trichomoniasis
SECTION 19 Helminthic Infections
230 Introduction to Helminthic Infections
231 Trichinellosis and Other Tissue Nematode Infections
232 Intestinal Nematode Infections
233 Filarial and Related Infections
234 Schistosomiasis and Other Trematode Infections
235 Cestode Infections
PART 6 Disorders of the Cardiovascular System
SECTION 1 Introduction to Cardiovascular Disorders
236 Approach to the Patient with Possible Cardiovascular Disease
237 Basic Biology of the Cardiovascular System
238 Epidemiology of Cardiovascular Disease
SECTION 2 Diagnosis of Cardiovascular Disorders
239 Physical Examination of the Cardiovascular System
240 Electrocardiography
241 Noninvasive Cardiac Imaging: Echocardiography, Nuclear Cardiology, and Magnetic Resonance/Computed Tomography Imaging
242 Diagnostic Cardiac Catheterization and Coronary Angiography
SECTION 3 Disorders of Rhythm
243 Principles of Clinical Cardiac Electrophysiology
244 The Bradyarrhythmias: Disorders of the Sinoatrial Node
245 The Bradyarrhythmias: Disorders of the Atrioventricular Node
246 Approach to Supraventricular Tachyarrhythmias
247 Physiologic and Nonphysiologic Sinus Tachycardia
248 Focal Atrial Tachycardia
249 Paroxysmal Supraventricular Tachycardias
250 Common Atrial Flutter and Macroreentrant and Multifocal Atrial Tachycardias
251 Atrial Fibrillation
252 Approach to Ventricular Arrhythmias
253 Premature Ventricular Contractions, Nonsustained Ventricular Tachycardia, and Accelerated Idioventricular Rhythm
254 Sustained Ventricular Tachycardia
255 Polymorphic Ventricular Tachycardia and Ventricular Fibrillation
256 Electrical Storm and Incessant Ventricular Tachycardia
SECTION 4 Disorders of the Heart, Muscles, Valves, and Pericardium
257 Heart Failure: Pathophysiology and Diagnosis
258 Heart Failure: Management
259 Cardiomyopathy and Myocarditis
260 Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation
261 Aortic Stenosis
262 Aortic Regurgitation
263 Mitral Stenosis
264 Mitral Regurgitation
265 Mitral Valve Prolapse
266 Tricuspid Valve Disease
267 Pulmonic Valve Disease
268 Multiple and Mixed Valvular Heart Disease
269 Congenital Heart Disease in the Adult
270 Pericardial Disease
271 Atrial Myxoma and Other Cardiac Tumors
272 Cardiac Trauma
SECTION 5 Coronary and Peripheral Vascular Disease
273 Ischemic Heart Disease
274 Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome (Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction and Unstable Angina)
275 ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
276 Percutaneous Coronary Interventions and Other Interventional Procedures
277 Hypertension
278 Renovascular Disease
279 Deep-Venous Thrombosis and Pulmonary Thromboembolism
280 Diseases of the Aorta
281 Arterial Diseases of the Extremities
282 Chronic Venous Disease and Lymphedema
283 Pulmonary Hypertension
PART 7 Disorders of the Respiratory System
SECTION 1 Diagnosis of Respiratory Disorders
284 Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System
285 Disturbances of Respiratory Function
286 Diagnostic Procedures in Respiratory Disease
SECTION 2 Diseases of the Respiratory System
287 Asthma
288 Hypersensitivity Pneumonitis and Pulmonary Infiltrates with Eosinophilia
289 Occupational and Environmental Lung Disease
290 Bronchiectasis
291 Cystic Fibrosis
292 Chronic Obstructive Pulmonary Disease
293 Interstitial Lung Disease
294 Disorders of the Pleura
295 Disorders of the Mediastinum
296 Disorders of Ventilation
297 Sleep Apnea
298 Lung Transplantation
299 Interventional Pulmonary Medicine
PART 8 Critical Care Medicine
SECTION 1 Respiratory Critical Care
300 Approach to the Patient with Critical Illness
301 Acute Respiratory Distress Syndrome
302 Mechanical Ventilatory Support
SECTION 2 Shock and Cardiac Arrest
303 Approach to the Patient with Shock
304 Sepsis and Septic Shock
305 Cardiogenic Shock and Pulmonary Edema
306 Cardiovascular Collapse, Cardiac Arrest, and Sudden Cardiac Death
SECTION 3 Neurologic Critical Care
307 Nervous System Disorders in Critical Care
Part 9 Disorders of the Kidney and Urinary Tract
308 Approach to the Patient with Renal Disease or Urinary Tract Disease
309 Cell Biology and Physiology of the Kidney
310 Acute Kidney Injury
311 Chronic Kidney Disease
312 Dialysis in the Treatment of Kidney Failure
313 Transplantation in the Treatment of Renal Failure
314 Glomerular Diseases
315 Polycystic Kidney Disease and Other Inherited Disorders of Tubule Growth and Development
316 Tubulointerstitial Diseases of the Kidney
317 Vascular Injury to the Kidney
318 Nephrolithiasis
319 Urinary Tract Obstruction
320 Interventional Nephrology
PART 10 Disorders of the Gastrointestinal System
SECTION 1 Disorders of the Alimentary Tract
321 Approach to the Patient with Gastrointestinal Disease
322 Gastrointestinal Endoscopy
323 Diseases of the Esophagus
324 Peptic Ulcer Disease and Related Disorders
325 Disorders of Absorption
326 Inflammatory Bowel Disease
327 Irritable Bowel Syndrome
328 Diverticular Disease and Common Anorectal Disorders
329 Mesenteric Vascular Insufficiency
330 Acute Intestinal Obstruction
331 Acute Appendicitis and Peritonitis
SECTION 2 Nutrition
332 Nutrient Requirements and Dietary Assessment
333 Vitamin and Trace Mineral Deficiency and Excess
334 Malnutrition and Nutritional Assessment
335 Enteral and Parenteral Nutrition
SECTION 3 Liver and Biliary Tract Disease
336 Approach to the Patient with Liver Disease
337 Evaluation of Liver Function
338 The Hyperbilirubinemias
339 Acute Viral Hepatitis
340 Toxic and Drug-Induced Hepatitis
341 Chronic Hepatitis
342 Alcohol-Associated Liver Disease
343 Nonalcoholic Fatty Liver Diseases and Nonalcoholic Steatohepatitis
344 Cirrhosis and Its Complications
345 Liver Transplantation
346 Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts
SECTION 4 Disorders of the Pancreas
347 Approach to the Patient with Pancreatic Disease
348 Acute and Chronic Pancreatitis
PART 11 Immune-Mediated, Inflammatory, and Rheumatologic Disorders
SECTION 1 The Immune System in Health and Disease
349 Introduction to the Immune System
350 Mechanisms of Regulation and Dysregulation of the Immune System
351 Primary Immune Deficiency Diseases
SECTION 2 Disorders of Immune-Mediated Injury
352 Urticaria, Angioedema, and Allergic Rhinitis
353 Anaphylaxis
354 Mastocytosis
355 Autoimmunity and Autoimmune Diseases
356 Systemic Lupus Erythematosus
357 Antiphospholipid Syndrome
358 Rheumatoid Arthritis
359 Acute Rheumatic Fever
360 Systemic Sclerosis (Scleroderma) and Related Disorders
361 Sj?gren’s Syndrome
362 Spondyloarthritis
363 The Vasculitis Syndromes
364 Behçet Syndrome
365 Inflammatory Myopathies
366 Relapsing Polychondritis
367 Sarcoidosis
368 IgG4-Related Disease
369 Familial Mediterranean Fever and Other Hereditary Autoinflammatory Diseases
SECTION 3 Disorders of the Joints and Adjacent Tissues
370 Approach to Articular and Musculoskeletal Disorders
371 Osteoarthritis
372 Gout and Other Crystal-Associated Arthropathies
373 Fibromyalgia
374 Arthritis Associated with Systemic Disease, and Other Arthritides
375 Periarticular Disorders of the Extremities
PART 12 Endocrinology and Metabolism
SECTION 1 Endocrinology
376 Approach to the Patient with Endocrine Disorders
377 Mechanisms of Hormone Action
378 Physiology of Anterior Pituitary Hormones
379 Hypopituitarism
380 Pituitary Tumor Syndromes
381 Disorders of the Neurohypophysis
382 Thyroid Gland Physiology and Testing
383 Hypothyroidism
384 Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis
385 Thyroid Nodular Disease and Thyroid Cancer
386 Disorders of the Adrenal Cortex
387 Pheochromocytoma
388 Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes
389 Autoimmune Polyendocrine Syndromes
SECTION 2 Sex- and Gender-Based Medicine
390 Sex Development
391 Disorders of the Testes and Male Reproductive System
392 Disorders of the Female Reproductive System
393 Menstrual Disorders and Pelvic Pain
394 Hirsutism
395 Menopause and Postmenopausal Hormone Therapy
396 Infertility and Contraception
397 Sexual Dysfunction
398 Women’s Health
399 Men’s Health
400 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Health
SECTION 3 Obesity, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome
401 Pathobiology of Obesity
402 Evaluation and Management of Obesity
403 Diabetes Mellitus: Diagnosis, Classification, and Pathophysiology
404 Diabetes Mellitus: Management and Therapies
405 Diabetes Mellitus: Complications
406 Hypoglycemia
407 Disorders of Lipoprotein Metabolism
408 The Metabolic Syndrome
SECTION 4 Disorders of Bone and Mineral Metabolism
409 Bone and Mineral Metabolism in Health and Disease
410 Disorders of the Parathyroid Gland and Calcium Homeostasis
411 Osteoporosis
412 Paget’s Disease and Other Dysplasias of Bone
SECTION 5 Disorders of Intermediary Metabolism
413 Heritable Disorders of Connective Tissue
414 Hemochromatosis
415 Wilson’s Disease
416 The Porphyrias
417 Disorders of Purine and Pyrimidine Metabolism
418 Lysosomal Storage Diseases
419 Glycogen Storage Diseases and Other Inherited Disorders of Carbohydrate Metabolism
420 Inherited Disorders of Amino Acid Metabolism in Adults
421 Inherited Defects of Membrane Transport
PART 13 Neurologic Disorders
SECTION 1 Diagnosis of Neurologic Disorders
422 Approach to the Patient with Neurologic Disease
423 Neuroimaging in Neurologic Disorders
424 Pathobiology of Neurologic Diseases
SECTION 2 Diseases of the Central Nervous System
425 Seizures and Epilepsy
426 Introduction to Cerebrovascular Diseases
427 Ischemic Stroke
428 Intracranial Hemorrhage
429 Subarachnoid Hemorrhage
430 Migraine and Other Primary Headache Disorders
431 Alzheimer’s Disease
432 Frontotemporal Dementia
433 Vascular Dementia
434 Dementia with Lewy Bodies
435 Parkinson’s Disease
436 Tremor, Chorea, and Other Movement Disorders
437 Amyotrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Diseases
438 Prion Diseases
439 Ataxic Disorders
440 Disorders of the Autonomic Nervous System
441 Trigeminal Neuralgia, Bell’s Palsy, and Other Cranial Nerve Disorders
442 Diseases of the Spinal Cord
443 Concussion and Other Traumatic Brain Injuries
444 Multiple Sclerosis
445 Neuromyelitis Optica
SECTION 3 Nerve and Muscle Disorders
446 Peripheral Neuropathy
447 Guillain-Barré Syndrome and Other Immune-Mediated Neuropathies
448 Myasthenia Gravis and Other Diseases of the Neuromuscular Junction
449 Muscular Dystrophies and Other Muscle Diseases
SECTION 4 Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
450 Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
SECTION 5 Psychiatric and Addiction Disorders
451 Biology of Psychiatric Disorders
452 Psychiatric Disorders
453 Alcohol and Alcohol Use Disorders
454 Nicotine Addiction
455 Marijuana and Marijuana Use Disorders
456 Opioid-Related Disorders
457 Cocaine, Other Psychostimulants, and Hallucinogens
PART 14 Poisoning, Drug Overdose, and Envenomation
458 Heavy Metal Poisoning
459 Poisoning and Drug Overdose
460 Disorders Caused by Venomous Snakebites and Marine Animal Exposures
461 Ectoparasite Infestations and Arthropod Injuries
PART 15 Disorders Associated with Environmental Exposures
462 Altitude Illness
463 Hyperbaric and Diving Medicine
464 Hypothermia and Peripheral Cold Injuries
465 Heat-Related Illnesses
PART 16 Genes, the Environment, and Disease
466 Principles of Human Genetics
467 The Practice of Genetics in Clinical Medicine
468 Mitochondrial DNA and Heritable Traits and Diseases
469 Telomere Disease
470 Gene- and Cell-Based Therapy in Clinical Medicine
471 The Human Microbiome
PART 17 Global Medicine
472 Global Issues in Medicine
473 Emerging and Reemerging Infectious Diseases
474 Primary Care and Global Health
475 Health Effects of Climate Change
PART 18 Aging
476 Biology of Aging
477 Caring for the Geriatric Patient
PART 19 Consultative Medicine
478 Approach to Medical Consultation
479 Medical Disorders During Pregnancy
480 Medical Evaluation of the Surgical Patient
PART 20 Frontiers
481 Behavioral Economics and Health
482 Complementary and Integrative Therapies and Practices
483 The Role of Epigenetics in Disease and Treatment
484 Applications of Stem Cell Biology in Clinical Medicine
485 The Role of Circadian Biology in Health and Disease
486 Network Medicine: Systems Biology in Health and Disease
487 Emerging Neurotherapeutic Technologies
488 Machine Learning and Augmented Intelligence in Clinical Medicine
489 Metabolomics
490 Circulating Nucleic Acids as Liquid Biopsies and Noninvasive Disease Biomarkers
491 Protein Folding Disorders
492 Novel Approaches to Diseases of Unknown Etiology
Index

ملاحظات: 

از طریق شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید

کانال تلگرام ما